Ние сме малък креативен екип, който разработва графични решения за вашия бранд. Нашата над 15-годишна експертиза включва създаването на лого и бранд идентичност, комерсиална фотография, дизайн на опаковки, дизайн на ключови визии и създаване на отличителен визуален език, който да представя конкурентно продуктите и услугите ви. Посветени сме на идеята да разработваме интелигентен дизайн, изпълнен със съдържание.
Силата ни е в индивидуалния креативен подход към всеки проект, а нашата концепция е да сме част от вашия екип и без излишни звена в комуникацията да осигуряваме най-прекия път от идеята до реализацията й.