еЛАК – неодобрени проекти, но не по-малко идейни!

Продуктът еЛАК е нова технологична система за съхранение и преглед на данните от здравните картони. Нашите проекти показват интересни и креативни решения за визуалното представяне на този нов софтуер. Постерът с кошчето, например, визуализира буквално идеята, че се “изхвърлят” старите и трудни за боравене здравни картони. Плакатът с менюто визуализира преноса или трансфера на информация от старите картонени папки към новите виртуални картони.

Одобриха ни дизайн на постер за еЛАК :)

С много точен и ясен бриф от нашия клиент ICW (в лицето на усмихнатата и много бременна вече Хриси – Хриси, благодарим ти!), след плодотворен брейнсторминг (в лицето на Жули, Лили и Марти) за изключително кратък срок продуктът вече е факт – постер 70х100, който е част от инфо кампания за еЛАК (електронен личен амбулаторен […]